sayaq

sayaq
1.
z. Bənzərlik bildirir: cür, kimi, tərzdə, vəziyyətdə, qaydada. Paltarlarının hamısını usta Ağabala topladı, dolma bükülü sayaq bir fitəyə büküb qoydu səkiyə. Ç.. <Nəcminin> on dörd yaşlı ikinci oğlu Şirin hələ bu yaşdan karikatura sayaq şəkillər çəkirdi. Ə. Ə.. Ayrı (özgə) sayaq – başqa cür, ayrı cür. Çünki qarı bildi bu keyfiyyəti; Özgə sayaq oldu onun niyyəti. A. S.. Məşədibəyin və atalarının hər dəqiqə halını-əhvalını soruşduğu bu qonaq, deyəsən, ayrı sayaq adamdı. M. Hüs.. Bir sayaq – birtəhər, bir cür, bir növlə. Bunların hamısına <müxtəlif ağır işlərə> yenə bir sayaq tab gətirmək olar, bunlar demək olar ki, dərdin yarısıdır. F. K.. Bu sayaq – bu cür, bu təhər, bu qayda ilə. <Əsgər:> Yox, mən bu sayaq evlənmək istəmirəm. Ü. H.. İyirmi beş il bu sayaq bənnəlikdə çalışıb da, <Kərbəlayı Əzim> ad qazana bilmişdi. T. Ş. S.. Qabaqkı (əvvəlki, köhnə) sayaq – əvvəllərdə (qabaqlarda, keçmişdə) olduğu kimi, keçmiş kimi. . . Həkim <Molla Abbasın da> üz-gözünə qabaqkı sayaq baxdıqda Molla Abbas birdən «pıqq» eləyib göyə tullanır. . C. M.. Hər tərəfdə durur işlər elə əvvəlki sayaq. Ə. N.. Nə sayaq – necə, nə cür, nə təhər. Kassio dəsmalı tapıb çox heyrətə düşür ki, bu dəsmal nə sayaq və haradan onun otağına düşübdür. F. K.. İndi mən bildim ki, qızların həyat məsələsi nə sayaq həll olunurmuş. T. Ş. S..
2.
bax sayıq 2-ci mənada. <Halaypozan> özü də elə sayaq yatardı ki, lap sərçə kimi. «Koroğlu». Çadırlar uyqudadır, atanlar orda sayaq; Gəray bəyin yanında yalnız Cəlaldır oyaq. S. V.. Sayaq durmaq – diqqətli olmaq, sayıq olmaq, ayıq olmaq. Mənim göz olduğum sayaq durduğum dünyada; Mümkünmüdür səni salmamaq yada? M. R..

Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti. 2009.

Игры ⚽ Нужно сделать НИР?

Look at other dictionaries:

  • Sayaq — Original name in latin Sayaq Name in other language Sayak, Sayaq State code KZ Continent/City Asia/Almaty longitude 47 latitude 77.26667 altitude 593 Population 4543 Date 2012 01 17 …   Cities with a population over 1000 database

  • köhnəsayaq — sif. və zərf Köhnə tərzdə, köhnə qaydada, köhnədə olduğu kimi …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • Eli Lotar — Eli Lotar, eigentlich: Eliazar Lotar Teodorescu (* 30. Januar 1905 in Paris; † 10. Mai 1969 ebenda), war ein französischer Fotograf und Kameramann des Surrealismus und des Poetischen Realismus. Inhaltsverzeichnis 1 Leben 2 Werk …   Deutsch Wikipedia

  • nəhv — ə. 1) misal; 2) cəhət; 3) miqdar; 4) sayaq, tərz; 5) qrammatikada: sintaksis …   Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti

  • arxadaş — is. Kömək, köməkçi. <Miss Hannaya> arxadaş və yoldaş lazımdır. M. S. O.. // Yoldaş, dost. Arxadaşlar! Sevinin, oldu rəva hacətimiz. M. Ə. S.. Bəzi tutmuş iki əlilə başın; Fikrə dalmış, unutmuş arxadaşın. A. S.. Dostum, arxadaşım, yoldaşım,… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • başqa — 1. sif. Bu yox, digər, o biri, əvvəlkindən fərqli; qeyri, ayrı, sair, özgə. Başqa adam. Başqa iş. Başqa yer. Başqa aləm. Başqa cür. Başqa vaxt. Başqa sayaq. – Deyirlər özgə yerin əhli hüsni zibadır; Bu şuxlərdə vəli başqa bir məlahət var. S. Ə. Ş …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • belə — əvəz. 1. Bu cür, bu təhər, bu kimi, bu sayaq. Mən belə adam görməmişəm. Belə işlərə yol vermək olmaz. – Fikirləşirəm, . . axırda yəqin edirəm ki, hələ gərək belə də olsun. M. Ə. S.. <Suraxanski:> Mən heç vaxt . . demərəm ki, məni tərif et.… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • bükmək — f. 1. Müəyyən qaydada qatlamaq. Köynəyi bükmək. Kağızı bükmək. – O biri səkilərdə də usta bükən sayaq çoxluca paltarlar bükmüşdülər və üstlərinə də cürbəcürə papaqlar qoymuşdular. Ç.. // Örtmək. Qadın sualımın bir müsahibə şəkli aldığını görüncə… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • büküm — is. 1. Paltarın və s. nin bükük yeri. 2. Bükmə üsulu, tərzi. Paltarlarının hamısını usta Ağabala topladı, dolma bükümü sayaq bir fitəyə büküb qoydu səkiyə. Ç.. 3. Kağıza və s. yə bükülmüş şey. Yunis çamadanı açıb bir büküm çıxardı, kağızı cırıb… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • ehtiyat — is. <ər.> 1. Gələcəkdə lazım olacağı nəzərdə tutulub tədarük edilmiş, saxlanmış şey; tədarük. Ərzaq ehtiyatı. Taxıl ehtiyatı. Mal ehtiyatı. – <Qoca> . . son qonaq ehtiyatı üçün saxladığı böyük şanı kəsib tabaqda buraya gətirmişdi. S.… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”